Biến Tần Hyundai

Biến Tần Hyundai

Biến Tần Hyundai

Biến Tần Hyundai

Biến Tần Hyundai
Biến Tần Hyundai
Menu

Biến Tần Hyundai

Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1588

Thông tin chi tiết

 

       BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HYUNDAI/KOREA

                                 Cập nhật ngày: 15/06/2016

Mã hàng

Công Suất (kW)

Đơn giá (VnĐ)

N50 Series

 Single Phase 215; 220; 230VAC

N50 - 007SF 0.75kW 4,515,000
N50 - 015SF 1.5kW 4,730,000
N50 - 022SF 2.2kW 5,117,000

N100 Series

 Single Phase 215; 220; 230VAC

N100-004SF

0.37kW 4,687,000
N100-007SF 0.75kW 4,945,000
N100-015SF 1.5kW 5,375,000

 N100 Series - 3 Phase 215; 220; 230VAC

N100-004LF 0.37kW 4,601,000
N100-007LF 0.75kW 4,730,000
N100-015LF 1.5kW 5,203,000
N100-022LF 2.2kW 6,020,000
N100-037LF 3.7kW 6,708,000
N100-055LF 5.5kW 12,470,000
N100-075LF 7.5kW 15,373,000

 N300 Series - 3 Phase 215; 220; 230VAC

N300-055LF 5.5kW 15,265,000
N300-075LF 7.5kW 17,308,000
N300 - 110LF 11kW 19,565,000
N300-150LF 15kW 27,477,000
N300 - 185LF 18.5kW 29,627,000
N300-220LF 22kW 33,927,000
N300 - 300LF 30kW 53,965,000
N300 - 370LF 37kW 63,748,000
N300 - 450LF 45kW 64,823,000
N300 - 550LF 55kW 180,063,000

 N700E Series

 Single Phase 215; 220; 230VAC

N700E - 004SF 0.37kW 4,300,000
N700E - 007SF 0.75kW 4,515,000
N700E - 015SF 1.5kW 4,730,000
N700E - 022SF 2.2kW 5,117,000
N700E Series - 3 Phase 215; 220; 230VAC
N700E - 055LF 5.5kW 13,674,000
N700E-075LF 7.5kW 15,480,000
N700E - 110LF 11kW 18,060,000
N700E - 150LF 15kW 24,940,000
N700E - 185LF 18.5kW 26,015,000
N700E-220LF 22kW 27,950,000

 N700 Series - 3 Phase 215; 220; 230VAC

N700-055LF 5.5kW 17,845,000
N700-075LF 7.5kW 19,049,000
N700 - 110LF 11kW 20,253,000
N700-150LF 15kW 32,121,000
N700 - 185LF 18.5kW 35,776,000
N700-220LF 22kW 39,302,000
N700 - 300LF 30kW 54,567,000
N700 - 370LF 37kW 63,898,000
N700 - 450LF 45kW 65,876,000
N700 - 550LF 55kW 83,549,000

N100 Series - 3 Phase 380; 415; 440; 460VAC

N100-004HF 0.37kW 5,762,000
N100-007HF 0.75kW 6,192,000
N100-015HF 1.5kW 6,364,000
N100-022HF 2.2kW 6,923,000
N100 - 037HF 3.7kW 7,310,000
N100-055HF 5.5kW 12,470,000
N100-075HF 7.5kW 15,373,000

N300 Series - 3 Phase 380; 415; 440; 460VAC

N300 - 055HF 5.5kW 15,588,000
N300 - 075HF 7.5kW 17,308,000
N300 - 110HF 11kW 20,963,000
N300 - 150HF 15kW 25,972,000
N300 - 185HF 18.5kW 29,563,000
N300 - 220HF 22kW 32,680,000
N300 - 300HF 30kW 51,063,000
N300 - 370HF 37kW 57,728,000
N300 - 450HF 45kW 65,757,000
N300 - 550HF 55kW 86,323,000
N300 - 750HF 75kW 95,568,000
N300 - 900HF 90kW 126,528,000
N300 - 1100HF 110kW 156,628,000
N300 - 1320HF 132kW 184,363,000

N700E Series - 3 Phase 380; 415; 440; 460VAC

N700E-004HF 0.37kW 5,762,000
N700E- 007HF 0.75kW 6,192,000
N700E- 015HF 1.5kW 6,364,000
N700E- 022HF 2.2kW 6,923,000
N700E- 037HF 3.7kW 7,310,000
N700E- 055/075HFP 5.5/7.5kW 13,674,000
N700E- 075/110HFP 7.5/11kW 16,899,000
N700E-110/150HFP 11/15kW 19,673,000
N700E- 150/185HFP 15/18.5kW 24,596,000
N700E- 185/220HFP 18.5/22kW 27,735,000
N700E- 220/300HFP 22/30kW 29,025,000
N700E- 300/370HFP 30/37kW 48,160,000
N700E- 370/450HFP 37/45kW 55,040,000
N700E- 450/550HFP 45/55kW 57,190,000
N700E- 550/750HFP 55/75kW 72,240,000
N700E- 750/900HFP 75/90kW 93,310,000
N700E- 900/1100HFP 90/110kW 106,210,000
N700E- 1100/1320HFP 110/132kW 132,440,000
N700E- 1320/1600HFP 132/160kW 140,610,000
N700E- 1600/2000HFP 160/200kW 267,374,000
N700E- 2000/2500HFP 200/250kW 275,243,000
N700E- 2800/3200HFP 280/320kW 366,661,000
N700E- 3500/3750HFP 35/375kW 416,799,000

 N500 Series - 3 Phase 380; 415; 44 -  0; 460VAC

N500 - 1600HF 160kW 319,662,000
N500 - 2200HF 220kW 324,177,000
N500 - 2800HF 280kW 403,512,000
N500 - 3500H F 350kW 508,862,000
N500 - 3200HFP 320kW 527,567,000
N500 - 3800HFP 380kW 629,477,000

N700 Series - 3 Phase 380; 415; 440; 460VAC

N700 - 055HF 5.5kW 17,587,000
N700 - 075HF 7.5kW 18,619,000
N700 - 110HF 11kW 21,328,000
N700 - 150HF 15kW 31,433,000
N700 - 185HF 18.5kW 32,981,000
N700 - 220HF 22kW 35,088,000
N700 - 300HF 30kW 52,030,000
N700 - 370HF 37kW 58,437,000
N700 - 450HF 45kW 65,726,000
N700 - 550HF 55kW 94,600,000
N700 - 750HF 75kW 95,890,000
N700 - 900HF 90kW 130,978,000
N700- 1100HF 110kW 161,465,000
N700 - 1320HF 132kW 192,898,000

Sản phẩm cùng loại

Logo đối tác
backtop